Probe de concurs

6 probe

Traseu montan (Raid) - 1200 puncte (din care 200p pt PFA)

Proba de traseu montan constă în parcurgerea unei distanțe stabilite și marcate de organizatori pe hartă, într-un timp dat (recomandabil maximum 8 ore/zi), pe poteci turistice și/sau pe poteci nemarcate, fără a utiliza mijloace artificiale de deplasare. Proba se poate desfășura pe durata unei sau mai multor zile (cu schimbare de bivuac). Organizatorii stabilesc punctele obligatorii din traseu (posturi cu arbitrii – PA sau posturi fără arbitrii-PFA), precum și timpul alocat sau timpul recomandat, după caz, fiecărei secțiuni, echipele urmând a parcurge traseul în sensul indicat.

Excepțional, în situațiile în care zona de desfășurare a competiției nu permite organizarea probei de traseu montan în condițiile arătate mai sus, proba poate fi înlocuită cu o altă probă cu caracter preponderent sportiv, cu condiția ca organizatorul să asigure sau faciliteze logistica necesară desfășurării probei, iar regulamentul de desfășurare al acesteia să fie aprobat de adunarea generală a CNTS.

 • Abandonul unuia dintre membri echipei atrage descalificarea echipei (pierderea întregului punctaj alocat probei).
 • Penalizare pentru întârziere: 5p/min întârziere
 • Penalizare PFA ratat: punctajul PFA-ului respectiv.
 • Organizatorii pot stabili un timp limită în care echipele trebuie să ajungă în posturile cu arbitrii din prima jumătate a traseului.
 • Pentru situațiile în care echipele participante au în componență cel puțin un copil sau un veteran, timpul alocat va fi calculat după formula:

           Timp standard +20%Timp standard.

Echipament obligatoriu:

 • Individual: lanternă, pelerină de ploaie (geacă impermeabilă), bocanci sau ghete cu talpă aderentă/ încălțăminte de trail montan, bidon cu apă;
 • Colectiv (pe echipă) : busolă, fluier, sursă de foc, folie de supraviețuire, trusă de prim ajutor, telefon.

Noțiuni teoretice specifice - 400p

Proba de noțiuni teoretice specifice (teste teoretice) se punctează cu – 400p.

 • Testul cuprinde un număr de 20 de întrebări (grilă sau deschise) întrebări grilă, cu trei variante de răspuns, dintre care unul singur corect, formulate din bibliografia indicată din domeniile: cunoștințe despre zona de concurs, acordarea primului ajutor în caz de accidente, alpinism, meteorologie și flora/fauna din România.
 • Întrebările vor fi selectate dintr-un set de minimum 40 de întrebări, fără a fi indicate și răspunsurile corecte, pe care organizatorul le va afișa pe site-ul propriu și pe site-ul FRTS;
 • Fiecare întrebare este punctată cu 20 p
 • Testele au rol de a evalua sau îmbogăți cunoștințele concurenților legate de practicarea turismului sportiv.
 • Toate echipele unei asociații vor intra concomitent în această probă. 

Alpinism - 600 puncte

Proba de alpinism

 • Proba presupune parcurgerea unui traseu pe stâncă, mediu ca dificultate, asigurat, în sistem manșă, utilizând doar prizele naturale.
 • Excepțional, acolo unde terenul nu permite desfășurarea probei într-una din variantele prezentate, se poate utiliza un panou artificial, clădire etc., care permite cățărarea pe verticală sau traversarea unui pasaj dificil, concurentul fiind asigurat astfel încât să fie preîntâmpinate eventuale accidente.
 • Lungimea maximă a traseului este 20 m. Timp maxim de parcurgere a traseului – 5 min.

Participă la această probă, în funcție de specificul probei și al competiției, 

 • unul membru al echipei de traseu montan (open)
 • 2 membri ai echipei de traseu montan (M/F) .

Punctare/depunctare - Alpinism

Orientare - 1000 puncte

busola-orientare-probe-concurs-frts

Proba de orientare presupune parcurgerea unui itinerariu indicat pe harta de orientare, prevăzut cu posturi de control.

Excepțional, proba se poate desfășura pe viză (azimut)

În funcție de specificul probei și al competiției, organizatorul poate stabili ca la această probă să participe unul sau 2 (M/F) membri ai echipei de traseu montan.

 

Proba de orientare se poate desfășura în una din variantele

  1. Individual (open)
  2. Individual (M și F)
  3. Ștafetă (M+F)

Variante de desfășurare a probei:

 1. Parcurgerea traseului de orientare într-o anumită ordine stabilită de organizatori;
 2. Parcurgerea traseului de orientare în ordinea stabilită de concurent (tip SCORE).

Lungime traseu:

 • 2 și 5 Km (individual);
 • 5-8 km (ștafetă).

Punctare/depunctare - Orientare

Proba culturală - 600 puncte

Secțiuni: poezie, muzică, satiră și umor, imnul clubului, cursivitatea și legătura secvențelor, impresia generală.

 

În proba culturală pot intra minim 2 persoane din aceeași asociație.

 

Durata probei culturale va avea între 20- 30 min/asociație participantă, iar programul prezentat trebuie să se înscrie în tema specifică competiției, dacă, prin invitație, a fost stabilită o asemenea temă

Alergare montană - 200 puncte

 • Proba se desfășoară pe categoriile: masculin, feminin și copii și are ca lungime aproximativ 5, 3, respectiv 1 km.
 • Traseul este marcat astfel încât itinerariul de deplasare să fie clar.
 • Punctarea echipelor participante se face sub formă de bonus, prin terminarea probei de către cel puțin 2 membri ai echipei de traseu montan.
 • Dacă la această probă participă un singur membru, atunci echipa în cauză primește numai jumătate din bonusul acordat (100p)

descarcă regulamentul campionatului național

Intră și tu în competiție!

Follow Us

Registration

Forgotten Password?