Întrebări pentru testele teoretice

CONCURSUL DE TURISM SPORTIV MONTAN ”Cupa Prieteniei/DECATHLON Challange, etapa I CNTS 2022

Întrebările vor fi selectate dintr-un set de minimum 40 de întrebări, fără a fi indicate și răspunsurile corecte, pe care organizatorul le va afișa pe site-ul propriu (și vor fi expediate și FRTS în vederea publicării pe site-ul www.turismsportiv.ro cu cel puțin 2 săptămâni înainte de data competiției.

1. Unde sa desfășurat prima ediție a Festvalului Cultural-Sportiv” ZlLELE NORDlC”?
a. Valea Sadului/ Râu Sadului/ Munții Lotru
b. Valea Argintului – Cisnădioara/ Munții Cindrel
c. Valea Avrigului – Avrig/ Munții Făgăraș

2. Concursul sportiv montan ”CUPA PRlETENlEl” din cadrul Festvalului Cultural-Sportiv” ZlLELE NORDlC”, este organizat în memoria colegului și prietenului ?
a. Eremia Ștefan
b. Erimia Șerban
c. Eremia Stoian

3. Rasfirată pe valea râului Sadu, Comuna Râu Sadului se află la o altitudine cuprinsă între?
a. 6oo și 75o m
b. 65o și 8oo m
c. 75o și 8oo m

4. Comuna Râu Sadului se intinde pe o lungime de cca. ?
a. 6 Km
b. 7 Km
c. 8 Km

5. Comuna Râul Sadului este compusă din cinci cătune. Venind din Sadu, vom întâlnii în ordine?
a. Ciupari – Beberani(centrul localității: Biserica, Școala, Primăria) – Mailați (Drăgăneasa) – Fundul Râului(Fleschinești) – Sădurel
b. Beberani(centrul localității: Biserica, Școala, Primăria) – Ciupari – Mailați (Drăgăneasa) – Fundul Râului(Fleschinești) – Sădurel
c. Mailați (Drăgăneasa) – Beberani(centrul localității: Biserica, Școala, Primăria) – Ciupari – Fundul Râului(Fleschinești) – Sădurel

6. Comuna Râu Sadului se află in?
a. Vestul Județului Sibiu
b. Estul Județului Sibiu
c. Sudul Județului Sibiu

7. Prima hidrocentrală din România a fost construită în judeţul Sibiu, în 1896. Unde a fost construită hidrocentrala?
a. la Râu Sadului
b. la Sadu
c. la Gura Răului

8. Barajul de la Gâtu Berbecului a fost construit în defileul Văii Sadului tăiat în şisturi cristaline. Este primul baraj în arc de cerc construit în România , după un model din Tirol. Turnat din beton armat, înalt de 62 m, lat de 19 m la bază şi 3.5 m la coronament, este lung de 178m. La ce altitudine se află barajul ?
a. 1151 m
b. 1154 m
c. 1156 m

9. Biserica “Sfinţii Arhangheli” construită din zid în anul 1848 este situată ?
a. în Cătunul Ciupari
b. în Cătunul Beberani
c. în Cătunul Mailați

1o. Personalitate locală Sava Săvoiu – Popovici, preot, pictor, memorialist. lntre ce ani a trăit?
a. 1818 – 1906
b. 1819 – 1907
c. 1818 – 1906

11. Conform surselor documentare existente, primii locuitori au venit pe valea Răului Sadu în jurul anului 1726, sau cel mai târziu, 1750. De unde au venit ?
a. din Tălmaciu
b. din Rășinari
c. din Cisnădie

12. Traseul Râu Sadului – colibele din Culmea Vârjoghii- pe versantul sudic al muntelui Apa Cumpănită (1303m ) se găseşte o suprafaţă mare cu fâneţe presărate cu colibe al localnicilor . Accesul este bun pe valea Vârjoghii, care este însoţită de un drum forestier (zona traseului de concurs).La ce altitudine se află vărful APA CUMPĂNlTA?
a. 1303m
b. 1305m
c. 1307m

13. Munții Cindrel, numiți uneori Munții Cândrel sau Cibin, sunt o sub-grupă de munți situată în Carpații Meridionali, delimitată de:
a. râul Sebeș, râul Sadu și Podișul Transilvaniei.
b. râul Sebeș, râul Sadu și râul Cibin
c. râul Sebeș, râul Sadu și râul Olt

14. În porțiunea centrală, vârfurile munților Cindrel au altitudini peste 2 000 m, cel mai înalt fiind vârful cu nume omonim munților este Vârful Cindrel. Ce altitudine are?
a.2235 m
b.2245 m
c. 2246 m.

15.Munții Lotrului sunt o grupă muntoasă a Munților Șureanu-Parâng-Lotrului, aparținând de lanțul muntos al Carpaților Meridionali. Cel mai înalt pisc este Vârful Șteflești. Ce altitudine are?
a. 2.242 m
b. 2.244 m
c. 2.232 m

16. Cabana Prejba ( actual dezafectată) din Munții Lotrului, spre care se poate ajunge din Râu Sadului, se află la altitudinea de?
a. 1633 m
b. 1631 m
c. 1630 m

17. Păltinişul este prima staţiune montană din Carpaţii româneşti. Ea a fost inaugurată în anul?
a. 1894
b. 1896
c. 1898

18. Păltinişul este a doua staţiune staţiune montană din Carpaţii româneşti (după Rânca), situată la cea mai mare altitudine. La ce altitudine se află?
a. 1441 m
b. 1442 m
c. 1444

19. În cazul plăgilor, hemostaza (oprirea sângerării) se face întotdeauna prin ?
a. aplicarea garoului deasupra rănii și presiune directă cu o compresă sterilă pe plagă
b. presiune directă cu o compresă sterilă pe plagă
c. aplicarea garoului deasupra rănii

2o. Semnalul internațional de urgență în munți este constituit din?
a. 6 semnale acustice sau luminoase pe minut (la 10 secunde), după care urmează un minut pauză
b. 3 semnale acustice sau luminoase pe minut (la 10 secunde), după care urmează un minut pauză
c. 6 semnale acustice sau luminoase pe minut (la 5 secunde), după care urmează 5 secunde pauză

21. În cazul unui accident în care victima și-a pierdut cunostința, prima masură va fi:
a. să administrați medicamente din trusa de prim ajutor
b. să imobilizati eventualele fracturi
c. să controlati respirația și bătăile inimii.

22. În funcție de starea accidentatului, masurile de prim ajutor se vor lua în urmatoarea ordine:
a. oprirea hemoragiei, pansarea rănilor, imobilizarea fracturilor, respirația artificială, masajul cardiac
b. respirația artificială, masajul cardiac, oprirea hemoragiei, pansarea rănilor, imobilizarea fracturilor
c. imobilizarea fracturilor, pansarea rănilor, respiratia artificială, masajul cardiac, oprirea hemoragiei.

23. Ce masuri de prim ajutor se vor lua in cazul traumatismelor coloanei vertebrale, daca accidentatul are caile respiratorii libere ?
a. mutați accidentatul
b. încercați să întoarceți accidentatul, dacă se află într-o poziție arcuită
c. nu miscati accidentatul din poziția în care l-ati gasit pana la sosirea serviciilor mobile de urgență

24. În cazul unei fracturi de clavicula (umarul se afla într-o poziție atarnândă, ușor înainte și in jos), se procedeaza astfel:
a. se așează brațul într-o eșarfă
b. se aduce umarul în poziție normală
c. se lasă brațul liber.

25. Nodul Prusik se folosește la?
a. nod de rezervă, autosalvare și salvare dintr-o schemă, situații de urgență la urcarea unei frânghii
b. esențial pentru legarea corzii sau semicorzii de ham
c. pentru filat, rapel și coborât greutăți

26. La ce se folosește nodul Cabestan?
a. legarea corzii, semicorzii de ham
b la amenajarea unui rapel mai lung
c. blocarea corzii și autoasigurare

27. Conform gradelor de dificultate ale traseelor de alpinism, gradul 4 A/B înseamnă?
a. destul de dificil, trasee cu pasaje de cățărat sau pante de zăpadă sau gheață cu unghiul de înclinare cuprins între 45 și 65 de grade
b. dificil, trasee susținute (lungi și cu pasaje periculoase) cu cățărare pe stâncă , zăpadă sau gheață, destul de serioase, cu unghiul de înclinare cuprins între 50 și 70 de grade.
c. foarte dificil, trasee lungi, serioase, cu diferențe mari de nivel care necesită o pregătire tehnică și fizică foarte bună. Pantele de zăpadă sau gheață au unghiul de înclinare cuprins între 65 și 80 de grade.

28. Care este echipamentul standard, comun, folosit la toate tipurile de cățărare?
a. coarda de alpinism, piolet clasic , colțari universali, coarda de alpinism, hamul de cățărare
b. coarda de alpinism, hamul de cățărare, casca de protecție, carabiniere și bucle expres, dispozitiv de rapel și filare
c. coarda de alpinism, hamul de cățărare, pioleți tehnici, colțari tehnici

29. Pe o hartă cu scara 1 : 25000, 1 cm pe hartă reprezntă ?
a. 250 m în teren
b. 2500 m în teren
c. 25000 m în teren

30. Cele trei monumente ale naturii Masa Jidovului, La Grumaji, Pintenii din Coasta Jinei găsesc în apropiere de Jina. Din ce sunt compuse?
a. calcar
b. şisturi cristaline
c. şisturi bazaltice

31.Calcarele cretacice de la Cisnădioara…sau „Piatra Broaştei” după cum îi spun localnicii este constituită din?
a. calcare rozalii sub forma unui recif
b. şisturi cristaline
c. roci vulcanice

32. Bradul de 500 de ani aflat pe drumul între zona „La Pisc” din Gura Râului şi cabana Crăciuneasa are?
a. 40 m înălţime şi o circumferinţă de 8 m
b. 50 m înălţime şi o circumferinţă de 9 m
c. 60 m înălţime şi o circumferinţă de 11 m

33. Rezervaţia mixtă “Parcul natural Cindrel”cuprinde căldări glaciare, dintre care cele mai importante sunt Iezerul Mare, Iezerul Mic, Gropata. Ce vegetație predomină în această zonă?
a. jneapăn, afin, smirdar
b. brad, molid, ienupăr
c. mesteacăn, fag, brad

34. Rezervaţia mixtă “Iezerele Cindrelului” ce cuprinde două văi glaciare, cu lacurile glaciare Iezerul Mic (1946 m alt.) şi Iezerul Mare (1999 m alt). Ce adăncime are Iezerul Mic ?
a. 13,30 m adâncime
b. 4,7 m adâncime
c. 1,7 m adâncime

35. Munții Cindrel acoperă la sud-vest de Valea Frumoasei, continuată apoi spre vest de Valea Sebeșului, iar în sud-est de Valea Sadului. Pe câte hectare se întind aceștea?
a. 9883 ha
b. 9873 ha
c. 9837 ha

36. Anul înfiintării C.T ”NORDlC” SlBlU, actual C.T.E.M ”NORDlC GRUP” SlBlU, este?
a. 1988
b. 1987
c. 1986

37. Federația Est-Europeană de Turism Profesionist își schimbă denumirea în Federația Română de Turism Sportiv în anul?
a. 1997
b. 1998
c. 2009

38. Unde sa desfășurat prma ediție a Grand Prix Romania, organizat de către F.R.T.S în anul 2021 ?
a.Padina
b.Padiș
c.Polovragi

39. Care este partenerul oficial al C.T.E.M ”NORDlC GRUP” SlBlU?
a. DECATHLON. ro
b. DECATHLON. ro și F.R.T.S
c. F.R.T.S

40. ”lmnul Pretenei”, cântecul cu care se încheie aproape toate evenimentele cu specifc turistic montan, conține un vers care a fost adaptat în mai multe variante. Care este versul original, înainte de a deveni pe rând ”lmn Județean al Sibiului” și după ” lmn național”?
a. Chiar de suntem dintre dealuri, din Sibiu sau alt oraș
b. Chiar de suntem dintre dealuri, din Sibiu sau Mediaș
c. Chiar de suntem dintre dealuri, din Brașov sau alt oraș