Probe de concurs

Artă grafică și fotografică

Montaj video

Probă culturală

500 p

250 p

500 p

FOTOGRAFIE - 4 fotografii

GRAFICĂ - 2 lucrări

CARICATURA - 2 lucrări

AFIȘ ECOLOGIC – o lucrare


montaj de fotografii, secvențe video sau ambele
2.30 -5 min


program cultural -artistic cu tematică specifică turismului montan
20 m