Campionatul National de Turism Sportiv

Descriere

Campionatul Național de Turism Sportiv se desfășoară anual, în scopul de a populariza și încuraja practicarea activităților sportive în aer liber, în spirit ecologic și de protecție a mediului înconjurător, de către orice persoană, fără discriminare (de gen, vârstă, rasă, naționalitate, convingeri religioase sau politice etc.).

 

Desfășurarea Campionatului Național de Turism Sportiv are ca obiective:
a. dezvoltarea activității de turism sportiv și promovarea acesteia la nivel național și internațional;
b. stimularea înființării/consolidării asociațiilor de profil, în special a celor cu personalitate juridică;
c. creșterea nivelului competițional;
d. promovarea unei atitudini de respect față de mediul înconjurător;
e. dezvoltarea spiritului de echipă și apartenența la grup;
f. atragerea tinerilor în practicarea turismului sportiv și oferirea unei alternative activității on-line;
g. cunoașterea potențialului turistic, cultural și sportiv al României.

La Campionatul Național de Turism Sportiv poate participa orice asociație, club sportiv sau altă entitate cu personalitate juridică (denumite generic ”asociație”), precum și grupuri de persoane sau alte tipuri de asocieri fără personalitate juridică, sub condiția de a respecta Regulamentul CNTS și de a parcurge formalitățile de înscriere.

Asociațiile participante pot înscrie în competiție una sau mai multe echipe.

Pentru mai multe detalii vezi Probe de concurs

Follow Us

Registration

Forgotten Password?

Federația Română de Turism-Sportiv

Federația Română de Turism-Sportiv

Federația Română de Turism-Sportiv